O nás

Firma vznikla vo februári 2001. Pôsobí vo viacerých oblastiach IT. Zameriava sa na hardwarové, softwarové, informačné, internetové a obchodné riešenia v oblasti IT.

Hlavným segmentom trhu, na ktorý sa zameriava, je SOHO a stredne veľké firmy. Významní sú aj partneri z oblasti školstva a vzdelávania. Veľký dôraz sa kladie nielen na samotné riešenia a dodávky tovaru a služieb, ale aj  na kvalitu a nadštandardný prístup ku každému zákazníkovi.

Okrem samotných dodávok tovarov a služieb ponúkame aj poradenstvo vo všetkých oblastiach IT, či už sa jedná o domácich užívateľov alebo firmy. Pri návrhu riešení berieme vždy do úvahy efektívnosť, využiteľnosť, komplexnosť, škálovateľnosť a v nezanedbateľnej miere aj finančnú stránku v rámci predstáv klienta.


Referencie

Medzi našich spokojných zákazníkov patria aj tieto firmy a spoločnosti

Komerčná sféra:

Gabrielle´s Style - dodávky hardwaru a softwaru, inštalácie, tvorba webovej stránky, prezentácie, grafické práce, servis

HELP MEDICAL SERVICES s.r.o. - dodávky hardwaru a softwaru, poradenstvo

DUREA realitná kancelária - dodávky hardwaru a softwaru, tvorba webovej stránky podľa zadania, poradenstvo a servis

LATHERM-SK s.r.o. - dodávky hardwaru a softwaru, poradenstvo a servis

Lekáreň POD HÁJOM - dodávky hardwaru, softwaru, poradenstvo, servis

Laran súkromná jazyková škola - komplexné hardwarové a softwarové zabezpečenie, servis, spracovanie a údržba firemnej webstránky

Tesmont - servis IT, poradenstvo, softwarové dodávky

PLYN-MART Servis - hardwarové a softwarové dodávky, servis IT, poradenstvo

FILM MEDIA PC - hardwarové dodávky, servis IT, poradenstvo

S.M.S., spol. s r.o. - spracovanie a údržba firemného portálu, poradenstvo v oblasti IT

ZTS - ŠPECIÁL, a.s. - dodávky tovaru

 

Školy, vzdelávacie a neziskové organizácie:

ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom - hardwarové a softwarové dodávky, intranetová a internetová sieť, servis a poradenstvo

ZŠ Bolešov - hardwarové a softwarové dodávky, poradenstvo

ZŠ sv. Michala Nemšová - hardwarové a softwarové dodávky, poradenstvo

ZŠ J. Palu Nemšová - hardwarové a softwarové dodávky, servis a poradenstvo

Spojená škola Dubnica nad Váhom - hardwarové a softwarové dodávky, servis, poradenstvo

Súkromné centrum ŠPP Nová Dubnica - hardwarové dodávky, inštalácie, poradenstvo, tvorba web portálu podľa zadania

Asociácia špeciálnych škôl a poradní - poradenstvo a údržba web portálu